اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 بخش پشتیبانی

سوالات و مشکلات خود را در این بخش مطرح کنید

 بخش فروش

سوالات قبل از خرید و مشکلات در سفارشات

 حسایداری

مشخصات فیش واریزی یا مشکلات فاکتورها را اینجا مطرح کنید

 نظرات و پیشنهادات

نظرات و انتقادات در این بخش قرار میگیرد